Meat Services - Verwerken

De bewerking van het vlees gebeurd door professioneel geschoolde medewerkers die allemaal vaktechnisch zeer goed op de hoogte zijn.

Bel-Tur Group